bowlstrk.gif (17523 bytes)

 

Hacettepe Üniversitesi

B O W L İ N G   T O P L U L U Ğ U

 

        Anasayfa


 

 

 

 

Nasıl Oynanır ?

 

 

 

 

 

 

 

ishdevil.gif (17876 bytes)

 

 

  

 TOP NASIL TUTULUR ?

Standart üç delikli top, 2 orta (orta ve yüzük parmağı) ve baş parmak sokulmak suretiyle tutulur.Orta parmakları 2. ekleme kadar , başparmağı ise tamamen yerleştirmek gerekir.Dış parmaklar (işaret ve küçük parmaklar), topun üstünde rahatça uzanır ve avuç içi topun yüzeyi ile gevşek temas halinde olmalıdır.

 

DURUŞ

A- Omuzlar sağ açıda hedefe dönük

B-Atışta kullanılmayan el, topu desteklemeye yardım eder.

C- Bilek oldukça sağlam ve dik durur,geriye bükülmez.

D-Atış yapılan kolun dirseği kalçaya yakın tutulur.

E- Dizler hafifçe bükülür.

F- Ayaklar bitişik ve hedefe dönüktür.

 HEDEFLEME VE STRATEJILER

Tüm sporlarda topu atacağınız hedefe bakarsınız, fakat deneyimli bowlingciler , hemen hiçbir zaman labutlara bakmazlar.Hattın üzerinde yakın bir noktaya bakarak hedef saptamak çok daha iyidir.Oklar veya telemetreler foul çizgisinden 15 feet öteye yerleştirilmiştirler.Bunlar hedefi bulmak için yardım ederler.7 ok vardır.Ortadaki , baş labutun sırasında , hattın ortasına yerleştirilmiştir.Öteki oklar da belli labutlara göre sıralanmıştır.Duruşunuzu ayarlamak için hat üzerinde sıralanmış noktalar , direct olarak oklarla uyum halindedir.Hat üzerindeki orta noktadan başlayıp ortadaki okun üzerinden geçerek baş labuta dik bir çizgi çizilebilir. Öteki noktalar ve oklar da aynı şekilde hızalandırılır.

Hedefleme, bir başlama pozisyonu ve odak noktası seçmek ile yakından ilgilidir.Duruş yeriniz ve Hedef noktanız , topun takip etmesini istediğiniz yol ile belirlenir.Noktaları ve okları rehber olarak kullanmak , sıralanmanın daha kesin tespitini sağlar.Her atıştan sonra bu koordinasyonun faydalı olup olmadığını ve gerekiyorsa nasıl değiştirilmesi gerektiğini değerlendirin

TOPU SALLAMA VE ZAMANLAMA

Top elinizde öne ve arkaya serbestçe ve rahatlıkla hareket ettirebileceğiniz ağırlıkta olmalıdır. Topu ileri ve geri hareket ettirirken eğer bileğiniz geriye doğru bükülürse veya omuzunuz aşağı doğru düşerse top gereğinden ağır demektir.Eğer kolunuz çok rahat gidip geliyorsa o zaman da top çok hafif demektir.

ADIMLAR

Yeni oyuncular dört adımda yaklaşma kuralını kullanmak için cesaretlendirilirler.Her adımı ileri doğru düz atın.Adımlar,’sokak adımı’ gibi topuktan buruna atılır.Sadece kaymayı içeren son adım değişiktir.Bu son adımda bowling ayakkabısı , ileri doğru kayar.Böylece durmak için fren yapar gibi ağırlık arkaya topuğa geçer . 1. adım çok kısa, sonuncusu ise kaymayı da içerdiği için en uzun adım olmalıdır.Sağ elini kullananlar için adım sırası sağ-sol-sağ-sol’dur.Solaklar ise sol-sağ-sol-sağ sırasını takip ederler.

Son adımdan önceki adım tamamlandığında kayan ayak ile geriye sallanmış olan kol birlikte ileriye doğru hareket ederler.Bu gerçekleştiğinde zamanlama etkili olmuş demektir.Arkaya sallamada top, en yüksek noktaya gelirken üç adım atılır.Bundan sonra artık aşağı sallanma ,kayma ve topu bırakma pozisyonundasınızdır.

İşin püf noktası topu doğru bir şekilde dışarı doğru hareket ettirmek, atmaktır.Bowling tabirleri içinde bu ‘Push Away’ (ileri itmek) olarak adlandırılır.İlk adım atılırken başlama pozisyonunda top , vücudun 12 ile 18 inch ilerisinde bir noktaya gelir.Bundan sonra 2. ve 3. adımlar atılırken top, yay şeklindeki hareketine devam eder .

 TOPU HATTA BIRAKMA

Top, kayan ayağın hizasından bırakılmalıdır. Solaklar , son adımlarını sağ ayakları ile atarken , sağ elini kullananlar sol ayakları ile kayarlar.Top ayak bileğine 2 inch uzaklıkta veya daha yakın tutulmalıdır.

Topu kayan ayak bileğinin yanından geçirmek için biraz eğilmek gerekir.Son adımda dizi kırmak, bunu mümkün kılar.Dizden biraz eğilmenin dışında , bedenin üst kısmı da alçalma işlemine yardımcı olur.15-20 derece ileri eğilmek idealdir.En iyi denge için , atış sonuçlandırılırken göğsün ortası kayan ayağın dizi hizasına gelmelidir.

Yaklaşmanın başından sonuna kadar baş, hep sabit kalmalıdır.Gözler bir hedefe odaklanıp kalır .Atış yapmayan kol, yana uzanarak dengeyi sağlamak için yardım eder.

Yapılması gereken hareket dizisi topu atan kolun atıştan sonra omuz hizasına veya daha yukarı kaldırılması ile tamamlanır.Kol, sağa veya sola değil, hedefe doğru dönük olmalıdır.Gerçi top atılmış gitmiştir, ancak bu son hareketin de olması gerektiği gibi yapılması eğitim açısından çok önemli bir faktördür.Dengeyi ve topu sallama fonksiyonunu geliştirir.

 OYUN AÇILARI

Top, sağdan sola doğru 1-3 cebine girmelidir. Solaklar 1-2 cebine soldan sağa doğru atacaklardır. Bir “STRIKE” vuruşunda açı önemlidir; topun bir labutun hizasında kendi yolunda gitmesini sağlar. Aksi takdirde “STRIKE” yapmak ihtimali çok düşüktür.

Sağ elini kullanan bir oyuncu, bir kıvrılma olmadan da topu hattın sağ yanından cebe doğru yönlendirerek, bir yan açı oluşturabilir. Bu durumda sağdan 2. ok bir hedef olarak önerilir. İyi bir “STRIKE” topu, güçlü bir yan açıdan atağa geçer.

BOWLINGDE SKORLAMA

Bir bowling oyununda her oyuncuya toplam 10 kere sıra gelir ve sırası gelen oyuncu iki atış yaparak tüm lobutları (10 adet) devirmeye çalışır. Her atışta elde edilen puanların toplamı bir sonrakine eklenir.

Oyuncu iki atış sonrasında tüm lobutları devirememiş ise sadece devirdiği lobut sayısı kadar puan alır.

Tüm lobutların ilk atışta devrilmesi (X) ile belirtilir ve buna “STRIKE” denir. Strike yapan oyuncu lobutların hepsini devirdiği için ikinci atışını yapmaz ve sıra tekrar gelene kadar hanesine puan yazılmaz.

Strike’dan sonraki 2 atışının toplam sonucuna 10 puan eklenir ve önceki puanı ile toplanarak boş bırakılan haneye yazılır. (bkz. aşağıdaki skor tablosundaki 5. ve 6. frame'ler.)

Oyuncu ikinci atışının sonunda tüm lobutları devirmiş ise (/) işareti ile gösterilir ve buna ‘SPARE’ denir ve sıra tekrar kendine gelene kadar hanesine puan yazılmaz. Spare’den sonraki ilk atışında alınan puana 10 eklenerek önceki puanı ile toplanıp boş bırakılan haneye yazılır. (bkz. 3. ve 4. frame'ler)

İyi bir skor elde etmek için Strike veya Spare sonrasındaki atışlarda yüksek puan almak önemlidir. 10. oyunda Strike yapan oyuncu 2 atış, Spare yapan oyuncu 1 ekstra atış hakkı kazanır. Birbirini izleyen iki strike ‘ DOUBLE’ olur. Birinci strike’ın 20’ye ilaveten,ikinci strike’dan sonraki birinci atışta devrilen lobutların sayısının toplamıdır.

Birbirini izleyen üç strike ‘TRIPLE’ veye ‘TURKEY’ adını alır. Birinci strike’ın sayısı 30’dur. Maksimum skor olan 300’ü yapmak için oyuncu 12 strike yapmalıdır.

 SKOR  BONUSLARI

Skorlama sistemi sadece devrilen labutların basit sayımından ibaret değildir.’SPARE’ler ve ‘STRIKE’lar, ekstra bir puan elde etmek için bir fırsat sağlar.Skorlama sistemi arka arkaya gelen ‘STRIKE’ları büyük ölçüde ödüllendirir.Gerçekte asıl yüksek skorlu oyunlar (200) puanın üstü , sadece ‘STRIKE’ların birbirine bağlanması ile mümkündür.

Bir’SPARE’ yapmak için her zaman baş labutu vurmak gerekir.Sağ elini kullananlar baş labutun tam sağ tarafını hedef almalıdırlar.(Solaklar ise sol tarafını).Bu alanPOCKET olarak bilinir .

Bir Uyarı : Güçlü bir top, eğer doğru kullanılmaz ise faydasızdır.Daha düşük bir hız ile atılan daha hafif bir top , set atışlarda daha iyidir.Usta oyuncular , topu tamamen düz olarak atmaya çalışmazlar.’STRIKE vuruşlarının biraz eğimli olmasını tercih ederler.Solak oyuncular, topu soldan sağa gönderirlerken , sağ elini kullanan oyuncular da sağdan sola doğru bir eğim yaratırlar.